Hundens rättigheter
Författare: Anders Hallgren, text, producerad av tidningen Hundsport 1991


Rätt till förståelse
Jag tillhör en annan art än du.Du måste lära dig mina regler för jag lever efter dem, inte efter dina.

Rätt till mat och vatten
Låt mig alltid ha friskt vatten och få regelbundna måltider. Det är ett villkor för att jag ska må bra.

Rätt till skydd
Du är min ledare och min beskyddare. Utsätt mig inte för risker. Skydda mig mot sådant som är farligt och skrämmande. Låt inte någon tvinga sig på mig. Låt inte barn leka med mig utan uppsikt.

Rätt till motion
Finns det något härligare än långa promenader i skogen? Jag behöver motion ett par timmar varje dag för att må bra.

Rätt att inte bli misshandlad
Om du slår mig, säger det inte speciellt mycket om vad jag har gjort för att förtjäna det - men det säger väldigt mycket om dig. En aggressiv handling från dig gör mig rädd och osäker.

Rätt till veterinärvård
Om jag blir sjuk eller skadad måste du ta mig till veterinär. Jag har rätt till vård.

Rätt till skydd från värme och kyla
Jag är känsligare än du för värme. Blir jag nedkyld kan jag bli sjuk. Bind mig inte ute eller låt mig vara ensam i bilen när det är varmt eller kallt.

Rätt att slippa tvång
Tvinga mig inte att prestera över min förmåga. Lyder jag inte, så förstår jag kanske inte vad du vill. Förutsätt inte att jag trotsar.

Rätt till sällskap
Sällskap är lika viktigt som luft för mig. Jag är ju ett flockdjur. Måste du lämna mig, så låt det inte bli mer än totalt femtimmar på en dag.

Rätt till uppfostran
Jag vill gärna bli omtyckt. Lär mig hur jag ska sköta mig bland andra, så ska jag göra dig stolt över mig.

Rätt till utbildning
Jag behöver gå i skola. Jag måste få lära mig alla olika regler som gäller för att kunna passa in i ditt samhälle och i din familj.

Rätt till egenvärde
Om du alltid kommenderar mig och kräver ovillkorlig lydnad blir jag därefter - en robot

Rätt till vänlig behandling
Du kan inte be mig om ursäkt om du brustit i ditt humör. Sådant förstår jag inte. Är du irriterad, låt det inte gå ut över mig. Det är din vänlighet som är grunden för min lycka.

Rätt till omsorg
Ingen har mått dåligt avför mycket omsorg och kärlek. Däremot brist av det. Låt mig få märka att du bryr dig om mig och att du tycker om mig

Rätt till mental stimulans
Det finns i djupet av mina gener - ett arv från mina förfäder - ett behov av att arbeta med hjärnan. Att lösa problem, nosa, lära och balansera. Lägg inte allt till rätta. Ge mig uppgifter. Du är min ledare - aktivera mig.

Rätt till egenkontroll
Låt vår relation vara ömsesidig. Låt mig få ge uttryck för min vilja också. Jag vill inte passivt bli beordrad. Jag vill känna lite kontroll över min situation.

Rätt att slippa lida
En dag blir jag gammal. Mitt liv är mycket kortare än ditt. Men låt mig inte lida. Mitt liv vilar i dina händer.